کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

معرفی رشته کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

هدف از رشته کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی، آموزش افرادی است که بتوانند در زمینه ریاضیات کاربردی، مهارت‌های علمی و عملی لازم را کسب کرده و به تدریس در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی بپردازند.

با توجه به کاربرد ریاضی در علوم دیگر، ضرورت تشکیل این رشته بیشتر مشخص می‌شود.

این رشته در موسسه کادوس با اساتید با سابقه از دانشگاه گیلان نزدیک به دو سال است که پذیرای دانشجویان می‌باشد.