مدارک لازم جهت ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 1402بهمن
09 اسفند 1402 ساعت 00:56


" تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402موسسه آموزش عالی کادوس "
20 دی 1402 ساعت 02:49


دریافت کارت ورود به جلسه امتحان نیمسال اول 14021 و اطلاعیه نحوه پرداخت شهریه
22 آذر 1402 ساعت 12:15


"اطلاعیه مربوط به دریافت معر فی نامه واحد کارآموزی نمیسال اول سال تحصیلی 1403-1402"
30 آبان 1402 ساعت 10:00


اطلاعیه دانشجویان متقاضی وام شهریه صندوق رفاه در نیمسال اوّل سال تحصیلی 1403-1402
23 آبان 1402 ساعت 22:58


مدارک لازم جهت ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون سراسری مهرسال 1402
16 مهر 1402 ساعت 12:37


مدارک لازم جهت ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون فنی و حرفه ای مهرسال 1402
15 مهر 1402 ساعت 10:04


مدارک لازم جهت ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 1402 مهر
10 مهر 1402 ساعت 10:10


"مدارک لازم جهت ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1402 "
17 شهريور 1402 ساعت 11:53


تقویم آموزشی نمیسال اوّل سال تحصیلی 1403-1402
17 مرداد 1402 ساعت 13:13