بخشنامه جدید واحد آموزش عالی بنیاد شهید و امور ایثارگران در سال تحصیلی 96-95

بخشنامه جدید واحد آموزش عالی بنیاد شهید و امور ایثارگران در سال تحصیلی 96-95

 

     به اطلاع کلیه دانشجویان محترم میرساند طبق آخرین بخشنامه آموزش عالی زین پس سقف سنوات و ارایه تسهیلات به شرح ذیل اجرا می گردد:

1-  کاردانی و کارشناسی ناپیوسته چهار نمیسال و دوره پودمانی علمی کاربردی هفت پودمان

2-  کارشناسی پیوسته هشت نمیسال و برای رشته های فنی و مهندسی و کشاورزی یک نیمسال و برای دانشجویان پیام نور دو نیمسال اضافه میگردد .

3-  کارشناسی ارشد ناپیوسته چهار نمیسال

4-  PHD (دکتری) هشت نمیسال

 

تبصره : شهریه مشمولینی که بر اساس ضوابط مندرج در آیین نامه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در مقاطع تحصیلی مختلف حد نصاب نمره را کسب نکرده و مشروط شوند در آن نمیسال مشمول دریافت شهریه از سوی بنیاد نخواهند شد و پرداخت شهریه مربوط بر عهده دانشجو می باشد . 

 

امور مالی                                      

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی کادوس                 ارسال شده توسط : مدیر سایت