" راهنمای پرداخت الکترونیکی شهریه جهت رفع استفاده از مرورگر کروم "

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند که جهت پرداخت الکترونیکی شهریه از مرورگر فایرفاکس (موزیلا) استفاده کنید 

راهنمای پرداخت الکترونیکی ارسال شده توسط : بخس مالی