برای دریافت فایل ضبط شده کلاس های انلاین کلیک نمایید

شبکه های محلی (استاد یاقوتی          جلسه اول                  
     
     

 ارسال شده توسط : مدیر سایت