مدارک لازم جهت ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون فنی و حرفه ای مهرسال 1402ارسال شده توسط : بخس مالی