اطلاعیه دانشجویان متقاضی وام شهریه صندوق رفاه در نیمسال اوّل سال تحصیلی 1403-1402

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه در نیمسال اوّل سال تحصیلی 1403-1402

ضمن آرزوی سلامتی برای همه دانشجویان گرامی ، زمان و مبلغ اعطای وام های دانشجویی در نمیسال دوّم سال تحصیلی 1402-1401تقدیم می گردد . با عنایت به بخشنامه  صندوق رفاه وزارت علوم  تحقیقات و فناوری ، رویه پرداخت وام شهریه به کلیه دانشجویان واجد شرایط مراکز آموزش عالی در سال تحصیلی جاری (1403-1402) از طریق صندوق رفاه دانشجویان انجام می گیرد .  

 لذا تمامی دانشجویان گرامی شاغل به تحصیل متقاضی وام شهریه از طریق صندوق رفاه از تاریخ 1402/09/01 لغایت 1402/09/15  نسبت به ثبت درخواست وام خود از طریق سامانه یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان )https://refah.swf.ir/Account/Login/?ReturnUrl=%2F )  اقدام نمایند .

راهنمای ورود و ثبت نام دانشجو

راهنمای ثبت و تکمیل اطلاعات توسط دانشجو

راهنمای درخواست وام و مشاهده پرونده توسط دانشجو

راهنمای دریافت دفترچه اقساط و پرداخت بدهی توسط دانشجو

دانلود فرم شماره 1

مدارک لازم جهت اخذ وام شهریه از سوی صندوق رفاه

فرم سند تعهدنامه دانشجویی جدید برای دانشجویان متقاضی وام شهریه از سوی صندوق برای اولین بار

جدول زمانبندي و مبالغ وام دانشجویی در سال تحصیلی1403-1402

 ارسال شده توسط : مدیر سایت