مدارک لازم جهت وام شهریه صندوق رفاه

مدارک لازم جهت وام شهریه از سوی صندوق رفاه دانشجویان

متقاضیان با توجه به مراحل زیر به همراه تاییدیه انتخاب واحد خود در نمیسال جدید در ابتدای هر نمیسال و در مهلت تعیین شده حضوراً در ساعات اداری به امور دانشجویی و فرهنگی موسسه (خ حنیفه زاد)  مراجعه نمایند.

دانشجویانی که برای اولین بار تشکیل پرونده می دهند مدارک ذیل اعلام می گردد.

1- دریافت فرمهای  1 و 2 و 3 درخواست وام از امور دانشجویان مؤسسه و تکمیل آنها . دانلود فرم

2- محضری نمودن فرم شماره 3 با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور  (به همراه ضامن کارمند یا بازنشسته دولتی)

3- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی دانشجو و ضامن

4- فتوکپی آخرین حکم کارگزینی و فیش حقوقی ضامن

5- گواهی کسر از حقوق به نام صندوق رفاه دانشجویان

6- یک عدد پوشه

برای دانشجویانی که در نمیسالهای گذشته تشکیل پرونده داده اند فقط نیاز به تکمیل فرم درخواست وام در نمیسال جاری  می باشد .

 

امور دانشجویی

  حنیفه زادارسال شده توسط : مدیر سایت