زمان حضور مدير گروه

زمان حضور مدير گروه كامپيوتر و فناوري اطلاعات در نيمسال دوم 95-94 به شرح زير مي باشد.

همچنين جهت برقراري ارتباط ميتوانيد با ايميل n_s_fakhari@yahoo.com مكاتبه نماييد.

 

 

ساعت

 ايام هفته

9:30-8

10:30-9:30

11:30-10:30

13-11:30

شنبه

حضور در گروه

 

دوشنبه

 

حضور در گروه

سه شنبه

 

حضور در گروه

چهارشنبه

 

حضور در گروه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارسال شده توسط : مدیر سایت